ساعت اندازه گیری با پایه مگنت

ساعت اندازه گیری با پایه مگنت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

مدیر آزمایشگاه: مهندس حامد قلی پور

تعرفه ثابت: 80000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Insize
نام مسئول: حامد قلی پور
شماره(های) تماس: 021-22970061-2342
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
با این وسیله می توان جابجایی های بسیار کوچک را با دقت 0.01 میلی متر اندازه گیری نمود. کورس اندازه گیری 10 میلی متر می باشد.
(هزینه استفاده از دستگاه به ازای هر یک ساعت 80000 ریال می باشد)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس