سختی سنج راکول

سختی سنج راکول

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: مهندس امیر هوشنگ دهکانی

تعرفه ثابت: 250000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: اتریش
نام مسئول: امیرهوشنگ دهکانی
شماره(های) تماس: 02122970060 -2258
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
سختی سنج راکول c
هر نمونه 3 بار خواندن سختی 250000 ریال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس